คลิกเพื่อลงนามถวายพระพร : ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พ่อเหนื่อยยากตรากตรำทำงานหนัก เพื่อลูกรักมิพักด้วยหวงแหน ลูกรบราฆ่าฟันทั่วดินแดน พ่ออัดแน่นอกตรมระทมทรวง หยุดเสียทีได้ไหมยกให้พ่อ สร้างกุศลเกิดก่อเพื่อพ่อหลวง ต่างเป็นไทยลูกพ่อกันทั้งปวง พ่อช้ำทรวงเพราะลูกด้วยผูกพัน ....ขอเดชะ ขอทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ ประทับนานประทับในหัวใจคน ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกปกปักคุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขออัญเชิญเทพเทวามาสถิตย์ ร่วมส่งจิตอวยพรชัยให้ไพศาล แผ่ปกป้องพระทรงไทยตลอดกาล พระชนม์ยิ่งยืนนานอยู่คู่ไทย ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน รู้รักสามัคคีรวมทำดี ถวายในหลวง รวมใจภักดิ์รู้รักสามัคคี ทำความดีแด่องค์พ่อหลวง ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา พวกเรารักพ่อหลวง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป ร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ รวมพลังปกป้องสถาบัน เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่  
       
Home   Back  
ภท.เปิดเวทีพัฒนาสตรี ดึงมีส่วนร่วมทางการเมือง

 

           “ภูมิใจไทย” จัดสัมมนา “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” เน้นให้ผู้หญิงมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากขึ้น พร้อมรับกองทุนพัฒนาสตรี

            พรรคภูมิใจไทยจัดโครงการอบรมสัมมนา “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” เมื่อ 26-28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สุโรยารีสอร์ท ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการบรรยบายและทำกิจกรรมเน้นให้ความรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี

            การสัมมนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดและบรรยายในหัวเรื่อง “อุดมการณ์ นโยบายและผลงานพรรคภูมิใจไทย” โดยนายธีระชัย  แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการบรรยาย “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง” โดยนายสรวิศ ทำเนาว์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.บึงกาฬ บรรยาย “ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยนายวัลลภ สุริสาร เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบึงกาฬ

            นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนา “บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดยคุณแว่นฟ้า   ทองศรี ประธานกลุ่มสตรีจังหวัดบึงกาฬ คุณบุณยวีร์  อุเทศพรรัตนกุล หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บึงกาฬ คุณมนชิต  สิงห์สุข นักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บึงกาฬ คุณบรรจง  เจียมเลิง ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.บึงกาฬ

ขณะเดียวกันก็มีการเสวนา ”กองทุนพัฒนาสตรี ของสตรี เพื่อสตรี โดยสตรี” โดยคุณบรรจง  เจียมเลิง ประธานสภาเยาวชน จ.บึงกาฬ คุณจรัส  ตัณศิลา พัฒนากรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และคุณอวยพร กองอุดม  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.โซ่พิสัย

            พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดความเห็นทางการเมือง และเสนอแนะการทำงานทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย และสุดท้ายเป็นการกล่าวปิดการสัมมนาโดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี   อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

  Gallery