ขอระงับการให้บริการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง และจะเปิดให้บริการอีกครั้งทันทีที่สิ้นสุดผลการเลือกตั้ง